Giải pháp phần mềm D2P của Hãng 3D Systems

Ngày 23 tháng 11 năm 2016 vừa qua, tại Rock Hill, Nam California, hãng 3D Systems ra mắt phần mềm D2P™ (DICOM-to-Print), giải pháp để chuyển đổi dữ liệu y tế cụ thể của từng bệnh nhân thành mô hình kỹ thuật số 3D, Đây là một cải tiến của Hãng trong giải pháp chăm sóc sức khỏe end-to-end, D2P được thiết kế để bác sĩ có thể dễ dàng hơn trong việc thực hiện các cuộc giải phẫu phức tạp khi sử dụng mô hình giải phẫu kỹ thuật số 3D cũng như tạo điều kiện cho việc in các mô hình giải phẫu vật lý 3D khác.

“Mục tiêu của chúng tôi với D2P là cung cấp cho các chuyên gia y tế công cụ hiện đại cho phép sử dụng mô hình 3D dễ dàng hơn” Kevin McAlea, Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc hãng 3D Systems: “Đây là một bước tiến đáng kể cho các giải pháp chăm sóc sức khỏe end-to-end của chúng tôi”.

Sản phẩm được trưng bày tại gian hàng 1558 tại RSNA, Chicago, IL, từ ngày 27/11 tới ngày 02/12/2016.

D2P ™ là sản phẩm đang chờ được cấp bằng sáng chế, chưa phải là sản phẩm thương mại tại thời điểm này.

Chia sẻ

LIÊN HỆ

    Họ
    Tên
    Địa chỉ email
    Số điện thoại
    Tin nhắn