Quân sự - Hàng không

Danh mục
Bộ lọc RF bằng kim loại đầu tiên được in bằng máy in 3D để cất cánh Thứ5, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Leuven CIC của 3D Systems là một trong bốn trung tâm trên toàn Thế giới chuyên thúc đẩy các ứng dụng tiên tiến bằng cách cung cấp cho khách hàng

In 3D kim loại bằng chất liệu thiên thạch ngoài vũ trụ Thứ5, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Leuven CIC của 3D Systems là một trong bốn trung tâm trên toàn Thế giới chuyên thúc đẩy các ứng dụng tiên tiến bằng cách cung cấp cho khách hàng

Thay thế đầu phun động cơ tên lửa của DLR bằng phương pháp in 3D Kim loại của hãng 3D Systems Chủ nhật, ngày 09 tháng 10 năm 2023

Leuven CIC của 3D Systems là một trong bốn trung tâm trên toàn Thế giới chuyên thúc đẩy các ứng dụng tiên tiến bằng cách cung cấp cho khách hàng

Ứng dụng công nghệ Scan 3D và Thiết kế ngược cho thiết kế và sản xuất “Xẻng bộ binh đa năng” Chủ nhật, ngày 09 tháng 10 năm 2023

Trước yêu cầu nhiệm vụ thiết kế “Xẻng bộ binh đa năng” theo mẫu “Xẻng bộ binh đa năng” của Mỹ, việc ứng dụng công nghệ quét 3D và phần mềm thiết kế ngược hoàn toàn đáp ứng được yêu được đặt ra.

LIÊN HỆ

  Họ
  Tên
  Địa chỉ email
  Số điện thoại
  Tin nhắn
  .
  .
  .
  .