Trụ sở BT6-30 Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, HN

Tư vấn Dịch vụ: 0862170366

Tư vấn Thiết bị: 0904985139

Email: khoihq@gmail.com

Tư vấn Thiết bị: kdscantech@gmail.com
Tư vấn Dịch vụ: ktscantech@gmail.com

LIÊN HỆ

    Họ và tên
    Địa chỉ email
    Lời nhắn của bạn