Dịch vụ Đo - Quét 3D

Danh mục
DỊCH VỤ CHO THUÊ MÁY SCAN 3D (MÁY QUÉT 3D) Thứ1, ngày 05 tháng 12 năm 2023

Máy quét 3D Artec dành cho nha khoa Thứ1, ngày 16 tháng 07 năm 2024

Giải pháp quét 3D nha khoa phản ánh các tiêu chuẩn cao nhất của bạn về tốc độ, độ chính xác, tính công thái học và an toàn.

LIÊN HỆ

    Họ
    Tên
    Địa chỉ email
    Số điện thoại
    Tin nhắn