Tận dụng tối đa hóa để tiết kiệm chi phí sản xuất với máy quét 3D, tại sao không?

Việc tận dụng những thiết bị cũ, đưa chúng vào tái sản xuất là điều mà bất cứ doanh nghiệp sản xuất nào cũng muốn thực hiện. Lý do lớn nhất là tiết kiệm được chi phí và kéo dài được vòng đời của sản phẩm. 

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà doanh nghiệp phải đối mặt khi thực hiện điều này là đánh giá chính xác được hao mòn, tính năng hiện trạng của máy móc, vật liệu, có sở cứ thay vì kinh nghiệm của cá nhân. Vấn đề này hiện nay đã được giải quyết dễ dàng với máy quét 3D.

Stahlotec xuất phát từ một garage ô tô tại Đức, đã phát triển mạnh mẽ trở thành một công ty hàng đầu về ô tô và tập trung vào phát triển bền vững. Một trong những chìa khóa để thành công đó là tận dụng các nguyên liệu sẵn có và biến nó thành đầu vào để tiết kiệm chi phí. 

Tính bền vững trong sản xuất được sự quan tâm đặc biệt, vì nó chi phối trực tiếp tới cán cân thu – chi và ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Với máy quét 3D T-SCAN, thông qua một số thao tác quét đơn giản và trợ lý ảo từ phần mềm GOM SUITE, giúp đánh giá nhanh chóng hao mòn, hư hỏng của bộ phận thay vì sự đánh giá cảm tính từ phía người nhân sự. Chúng tôi cho rằng đây là cách phát triển bền vững mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn đạt được.

*****

Hỗ trợ khách hàng 24/07, vui lòng liên hệ:

????Website: https://scantechvn.com/

????Facebook: https://www.facebook.com/scantechvn

????Linkedin: https://www.linkedin.com/company/scantech-viet-nam-jsc/

Chia sẻ

LIÊN HỆ

    Họ
    Tên
    Địa chỉ email
    Số điện thoại
    Tin nhắn