Lấy mẫu 3D chính xác cho chi tiết lớn

Khả năng quét những chi tiết lớn, độ chính xác cao với các biên dạng phức tạp, các mẫu mã đa dạng với các vật liệu khác nhau mà không cần phải sơn phủ và làm ảnh hưởng đến vật mẫu nguyên bản .

BOEING747: FUSELAGE SURFACE MODELING 

12 lần quét, 380 triệu điểm
Thời gian quét mẫu: 3 giờ
Thời gian xử lí:
5 giờ tạo biên dạng lưới đa giác 
6 giờ tạo dữ liệu CAD dựa trên dữ liệu quét

BLACK HAWK – CUSTOM DEVICE ATTACHMENT

Thời gian quét mẫu: Trước: 1.5 giờ; đuôi: 1 giờ

Phần mềm: Leica Cyclone để làm sạch và ghép dữ liệu RapidForm® để dựng mẫu

Thời gian xử lí: 10 giờ từ dữ liệu đám mây điểm sang dữ liệu mặt 3D 

Tổng thời gian từ lúc bắt đầu dự án để bay với phần thiết bị gắn thêm là 30 giờ 

HYUNDAI ELANTRA® TOURING – TV COMMERCIAL

Bên ngoài: 12 lần quét, 70 triệu điểm

Thời gian quét mẫu: 2 giờ

Thời gian xử lí căn chỉnh và tạo lưới đa giác: 4 giờ

Nội thất bên trong: 15 lần quét, 90 triệu điểm

Thời gian quét mẫu: 4 giờ

Thời gian xử lí căn chỉnh và tạo lưới đa giác: 6 giờ

HISTORIC DRUID HILL ENTRANCE ARCH 

Số lần quét: 23 lần quét

Thời gian quét mẫu: 7.5 giờ

Sau xử lí:
Làm sạch và căn chỉnh: 2 ngày 
Dựng sang 3D CAD sử dụng Rhinoceros® và  Pointools cho Rhino™ plug-in: 3 ngày

MOSAIC IN BYZANTINE MUSEUM 

Thời gian quét mẫu:: 10 phút

Thời gian xử lí: 40 phút

Thời gian quét và xử lí công việc được thực hiện bởi  STARC, Viện Cyprus.

Bảo tàng Byzantine ở Nicosia, Cyprus, bằng cách sử dụng máy quét laser để tạo ra một bộ sưu tập số hóa các mô hình 3D của các bức tranh khảo cổ trong bộ sưu tập của Bảo tàng.

Chia sẻ

LIÊN HỆ

    Họ
    Tên
    Địa chỉ email
    Số điện thoại
    Tin nhắn