Take X-Ray, check for defects inside the product

Category
Contactless 3d Inspection Service (3d Inspection) Thứ1, ngày 05 tháng 12 năm 2023

Công nghệ Đo Kiểm 3D Không Tiếp Xúc bằng phương pháp Scan 3d đã giải quyết hiệu quả bài toán này và đang dần thay thế hoàn toàn phương pháp truyền thống. Một loạt các ngành công nghiệp đều mong muốn được tiếp cận với ứng dụng đo kiểm 3d không tiếp xúc bởi quy trình đo lường 3 chiều này sẽ giúp mạng lưới các nhà sản xuất đáp ứng tốt hơn các yêu cầu khắt khe về thời gian cũng như tính chính xác toàn diện của chất lượng sản phẩm.

CONTACT

    Surname
    Name
    Email address
    Phone number
    Message