Công nghệ In 3D đang từng bước phá vỡ những quy trình sản xuất truyền thống

Khi chúng ta xem xét các tác động của cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba tới hiện tại và tương lai gần, Công nghệ in 3d , điện toán đám mây, người máy, phương tiện truyền thong ad-hoc, và một loạt các công nghệ khác cung cấp một phương tiện không chỉ làm thay đổi quá trình sản xuất mà còn dần phá vỡ các quy trình sản xuất truyền thống cơ bản.

Với các thiết bị điện tử tiên tiến như bộ xử lý trung tâm 54-lõi và bộ xử lý đồ họa 500 lõi, hệ thống tương tác với con người như Siri và Watson, và sức mạnh của giải pháp Điện toán đám mây toàn cầu hỗ trợ sự sáng tạo, đổi mới sản phẩm mới sẽ chiếm ưu thế trong việc lựa chọn các sản phẩm A, so với sản phẩm B cho người tiêu dùng. Sự thay đổi này cũng sẽ tác động đến các ngành công nghiệp quảng cáo và chu kỳ  sống của các sản phẩm từ các nhà quảng cáo truyền hình thương mại.

Khi bạn xem xét khả năng sử dụng công nghệ in 3D  toàn bộ ngôi nhà cũng như các vật liệu trong đó, bạn có thể thấy sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến cả các nghành phụ trợ như vận chuyển hoặc lưu trữ đồ cũ. Thay vì vận chuyển một số mặt hàng cá nhân đang sử dụng (bàn vẽ của trẻ con, bàn uống trà cũ của bà, và những đôi giày đầu tiên của bé…), người ta  chỉ việc liên hệ với một công ty và công ty đó sẽ chế tạo một ngôi nhà (ngôi nhà cũ  quen thuộc hoặc ngôi nhà mới với một vài tính năng mới) tại vị trí mới và chế tạo hầu hết nội thất và ngoại thất cùng một lúc. Cùng một công ty có thể sử dụng, tái chế lại những vật liệu đã sử dụng trong ngôi nhà trước đây và đồ đạc sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ngành công nghiệp hiện nay như  lưu trữ hàng hóa, chuyển đồ đạc  đến nhà mới.

Tương tự như vậy, điều này sẽ ảnh hưởng đến những ngành nghề truyền thống như xây dựng các công trình mới tại điểm đến và lưu trữ các đồ nội thất trước khi bán mô hình mới cho người tiêu dùng, cùng với những công ty sẽ quản lý tài sản trong quá trình chuyển đổi sở hữu mới, tất cả các dịch vụ kèm theo mà nó có thể đã cung cấp trong thời gian thiếu việc thuê nhà. Nó sẽ rất gây gián đoạn cho hoạt động truyền thống trên tất cả các cấp của ngành công nghiệp, nhưng nó cũng sẽ mở ra cơ hội hoàn toàn mới cho người tiêu dùng và nhà sản xuất trong thời đại công nghiệp mới!

Theo KHausman – Author, Professor, Researcher and Assistant Commandant

Chia sẻ

LIÊN HỆ

  Họ
  Tên
  Địa chỉ email
  Số điện thoại
  Tin nhắn
  .
  .
  .
  .