Phản hồi của bạn
scantechvn
VI EN
MENU

Ứng dụng của Z+F IMAGER® 5006EX, 3D laser scanner trong các lĩnh vực công nghiệp

Tài liệu hướng dẫn
Các tọa độ 3D có sẵn theo độ chính xác millimet cho các công trình xây dựng và tu sửa hoặc xây mới trong tương lai. Xây dựng bản vẽ 2D từ dữ liệu 3D
Phân tích sai lệch
Dữ liệu đám mây điểm có thể được so sánh trực tiếp với các mô hình CAD hiện có và do đó có thể phát hiện ngay các biến thể cấu trúc.
Phân tích biến dạng
Dữ liệu quét có thể được sử dụng để tạo phân tích biến dạng rất chi tiết để giám sát các khu vực nhất định theo thời gian. Đây cũng là công cụ tài liệu phổ biến và đáng tin cậy để bảo vệ các chứng cứ, ví dụ: Tai nạn
An toàn và phân tích mối nguy
Nguy cơ đe dọa có thể được phát hiện kịp thời. Vì vậy có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ hiệu quả.

 

Giới thiệu
Giới thiệu
Công ty cổ phần Scantech Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị công nghệ, số hóa giữ liệu 3d (Quét 3D), tạo mẫu nhanh (3d Printer), cung cấp, đào tạo phần mềm, dịch vụ số hóa 3d phục vụ cho việc tạo mẫu hoặc sao chép các vật thể trên mọi chất liệu một cách nhanh chóng và hoàn toàn chính xác.
Bản đồ